CAPACITAT. instal•lacions interiors i manteniments en general
ELECTRICITAT · FONTANERIA · TELECOMUNICACIONS · VEU I DADES · AIRE CONDICIONAT · CALEFACCIÓ · GAS · VENTILACIÓ · INCENDIS · VIDEO VIGILÀNCIA

ELECTRA SERVEIS INTEGRALS té la seu a la població de Polinyà, província de Barcelona, està ubicada en una nau industrial, amb una superfície de 315 m² dels quals 250 m² són destinats a taller i magatzem i 65 m² són oficines.

El nostre personal disposa de 4 vehicles industrials identificats amb l'anagrama de l’empresa.

1 2 3 4 5 6 7

Estem inscrits al Gremi d’Instal•ladors d’Electricitat i Fontaneria de Sabadell, ubicat al carrer Tres Creus, 66 i, per tant, estem sotmesos al règim de solvència industrial de l’arbitratge corporatiu sobre les condicions tècniques de les instal•lacions realitzades.

Disposem d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura de 1.200.000,00 euros, amb número de pòlissa 3P-G-083.000.201 concertada amb el GRUP GENERALI.

Estem inscrits al Registre Industrial amb el núm. 000303704.

Altra documentació de la qual disposem per a l’exercici de la nostra activitat és la següent:

-Carnets d’instal•lador autoritzat pel Departament d’Indústria, elèctric, fontaneria, gas, climatització, instal•lacions petrolíferes i manipulació de gasos fluorats.

- Certificat d’inscripció al Registre d’establiments Industrials.
(Baixa tensió, fontaneria, gas, calefacció i climatització)

- Contracte de control de l’activitat d’empresa instal•ladora amb Bureau Veritas

ELECTRA SERVEIS INTEGRALS té contractat un servei de prevenció de riscos laborals amb l’empresa ANTEA, que forma el personal i a de fer l’avaluació de riscos, la planificació de la prevenció, prendre mesures d’emergència, etc.

Cookies Avisos Legales

 

 

Mantenimiento

electricidad

calefaccion

ventilacion

incendios